Vanaf 1 januari 2016 worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed uit de basiszorgverzekering. De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.

Vergoeding sportkeuringen (aanvullende verzekering):

 • Sportmedische onderzoeken en preventieve testen, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd, worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit geldt ook voor verplichte keuringen door een sportbond.
 • U hebt hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.

Betaling sportkeuringen:

U pint de rekening voorafgaand aan de keuring bij ons aan de balie. U kunt vervolgens zelf de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Of en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.

Kijk hier  voor een overzicht van de vergoedingen van sportmedische kosten vanuit de aanvullende verzekering per zorgverzekeraar.

Vergoeding consult sportarts (Basisverzekering):

 • Een consult bij de sportarts wordt vergoed uit de basisverzekering.
 • Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.
 • Bij zorg uit de basisverzekering wordt eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Betaling consult sportarts:

Wij hebben met een groot aantal zorgverzekeraars een contract voor 2019. Dit betekent dat deze zorgverzekeraars de rekening bij de sportarts volledig vergoeden. U gebruikt wel altijd eerst uw eigen risico. Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars een contract:

 • Menzis
 • Anderzorg
 • NV Univé zorg
  • Univé
  • SZVK
  • ZEKUR
  • Zorgzaam Verzekerd
 • VGZ zorgverzekeraar NV
  • VGZ
  • Bewuzt
  • MVJP
  • Aevitae
 • VGZ voor de zorg NV
  • IZZ
 • IZA zorgverzekeraar NV
  • IZA
 • NV zorgverzekeraar UMC
  • UMC
 • CZ
 • Ohra
 • Delta Lloyd
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
 • OZF Zorgverzekeringen N.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen
  • IAK
  • Aevitae
 • De Friesland Zorgverzekeraar
  • De Frieslans
  • Kiemer
 • Caresq
  • Promovendum
  • National Academic
  • Besured

Let op! Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars contracten. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet de gehele rekening vergoedt. Naast het eventueel nog openstaande eigen risico, dient u dan ook een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van de basisverzekering die u hebt afgesloten.

Wij raden u aan om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren naar een mogelijke eigen bijdrage om verrassingen achteraf te voorkomen.

Hoe gaat het betalen in zijn werk?

Ongeveer 4 maanden na het eerste contact kunt u de nota verwachten. Deze nota ontvangt u via Famed. U voldoet de nota aan Famed, zoals omschreven op de nota die u hebt ontvangen. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt u een deel of de hele nota (afhankelijk van de basisverzekering die u hebt afgesloten), al dan niet verrekend met uw eigen risico.

Contactgegevens Famed 

Heeft u vragen over een nota van Famed of wilt u een betaalafspraak maken? Neemt u dan contact op met het Contact Center van Famed, bereikbaar via e-mail contactcenter@famed.nl of via telefoonnummer 0900-0885 (€ 0,90 per gesprek en uw gebruikelijke belkosten).

Wat kost een consult bij de sportarts?

Sinds januari 2016 is de sportarts verplicht te werken met zogenaamde DBC’s. Dit houdt in dat gedurende een periode van 90 of 120 dagen zorgactiviteiten worden geregistreerd. De combinatie van deze activiteiten met uw diagnose bepalen het zorgproduct. Aan ieder zorgproduct hangt een prijskaartje. Deze constructie maakt het voor ons onmogelijk om vooraf aan te geven wat de kosten precies zullen gaan zijn.

In onze passantentarieven kunt u de kosten per zorgproduct terug vinden. Deze zijn in categorieën ingedeeld, zodat u zelf een goede inschatting van de kosten kunt maken.

De passantentarieven van 2019 van de verschillende zorgproducten vindt u hier.