SMC Tilburg

Vergoeding sportgeneeskunde

Vanaf 1 januari 2016 worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed uit de basiszorgverzekering. De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.

Vergoeding sportkeuringen (aanvullende verzekering):

 • Preventieve zorg (voorkomen van klachten)
 • Sportmedische onderzoeken en preventieve testen, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd, worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit geldt ook voor verplichte keuringen door een sportbond.
 • U hebt hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.

Betaling sportkeuringen:

U pint de rekening voorafgaand aan de keuring bij ons aan de balie. U kunt vervolgens zelf de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Of en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.

Kijk hier voor een overzicht van de vergoedingen van sportmedische kosten vanuit de aanvullende verzekering per zorgverzekeraar.

Vergoeding consult sportarts (Basisverzekering):

 • Curatieve zorg (consultatie bij klachten/blessures)
 • Een consult bij de sportarts wordt vergoed uit de basisverzekering.
 • Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.
 • Bij zorg uit de basisverzekering wordt eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Betaling consult sportarts:

Wij hebben met een groot aantal zorgverzekeraars een contract voor 2024. Dit betekent dat deze zorgverzekeraars de rekening bij de sportarts volledig vergoeden. U gebruikt wel altijd eerst uw eigen risico. Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars een contract:

  • Zilveren Kruis  (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen)
  • Interpolis
  • FBTO
  • De Friesland
  • Achmea
  • NV Univé Zorg
   • Univé
   • ZEKUR
   • ZEKUR natura
  • VGZ
   • VGZ
   • IZZ
   • Bewuzt
   • MVJP
   • Zorgzaam
  • IZA Zorgverzekeraar NV
  • NV Zorgverzekeraar UMC
  • Caresq
   • EUCARE
  • CZ
   • CZ
   • CZ Direct
   • IZZ (CZ voor de Zorg)
   • Just
   • OHRA
   • Nationale Nederlanden
  • Menzis
   • Anderzorg
   • Hema
   • Menzis
   • PMA

Let op! Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars contracten. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben? Dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet de gehele rekening vergoedt. Naast het eventueel nog openstaande eigen risico, dient u dan ook een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van de basisverzekering die u hebt afgesloten.

Wij raden u aan om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren naar een mogelijke eigen bijdrage om verrassingen achteraf te voorkomen.

Hoe gaat het betalen in zijn werk?

Ongeveer 4 maanden na het eerste contact, kunnen wij de zorg declareren. Wanneer wij een contract of betaalovereenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, dan sturen wij de nota rechtstreeks naar uw verzekeraar. De verzekeraar zal de nota aan ons vergoeden, en u een nota sturen voor uw nog openstaande eigen risico.

Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan ontvangt u zelf de nota (via Infomedics). U voldoet de nota aan Infomedics, zoals omschreven op de nota die u hebt ontvangen. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt u een deel of de hele nota (afhankelijk van de basisverzekering die u hebt afgesloten), al dan niet verrekend met uw eigen risico.

Wat kost een consult bij de sportarts?

Sinds januari 2016 is de sportarts verplicht te werken met zogenaamde DBC’s. Dit houdt in dat gedurende een periode van 90 of 120 dagen zorgactiviteiten worden geregistreerd. De combinatie van deze activiteiten met uw diagnose bepalen het zorgproduct. Aan ieder zorgproduct hangt een prijskaartje. Deze constructie maakt het voor ons onmogelijk om vooraf aan te geven wat de kosten precies zullen gaan zijn.

In onze passantentarieven kunt u de kosten per zorgproduct terug vinden. Deze zijn in categorieën ingedeeld, zodat u zelf een goede inschatting van de kosten kunt maken.

De passantentarieven 2024 van de verschillende zorgproducten vind je hier*

Hebben wij een contract met uw zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat wij met hen andere tariefafspraken hebben gemaakt.

* Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Dit zijn de passantentarieven van 2024. Bij (sub)trajecten die in 2023 zijn gestart, hanteren wij de passantentarieven van 2023.