Ergotherapie

Ergotherapie2019-02-08T12:37:43+00:00

Je wilt je energie verdelen, goed slapen en probleemloos werken of studeren. Maar het kost moeite, bijvoorbeeld door een blessure, ongeluk of aandoening. Onze ergotherapeut helpt je om balans te hervinden en je dagelijkse activiteiten weer zo prettig mogelijk uit te voeren!

Voor wie

Ergotherapie biedt uitkomst als je pijn, vermoeidheid of andere klachten ervaart bij dagelijkse activiteiten en als je dag-nacht ritme verstoord is. Met persoonlijke begeleiding en praktische oplossingen helpen we je vooruit.

Afspraak maken

Bij de meeste zorgverzekeraars is ergotherapie direct toegankelijk. U hebt dan geen verwijzing nodig om een afspraak te kunnen maken. CZ is een van de weinige zorgverzekeraars waarbij u wel een verwijzing nodig hebt om een afspraak te kunnen maken. Om zekerheid te hebben raden wij u aan eerst aan de zorgverzekeraar na te vragen of u direct een afspraak kunt maken.

Hoe wij je helpen

De ergotherapeut kijkt samen met jou (en soms met andere betrokkenen) welke activiteiten belangrijk voor je zijn en welke hindernissen je ervaart. Bijvoorbeeld bij hobby’s, studie of werk. Denk aan het bespelen van een instrument of dansen aan een opleiding. Ergotherapie draagt ook bij aan revalidatie na een ongeval
Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of leerkrachten.
Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.
Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de cliënt. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden.
De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig.

802, 2019

Moet ik dat nu doen?

 “Ik moet nog zo veel doen vandaag.” Deze of een soortgelijke uitspraak hoor ik regelmatig voorbij komen tijdens de behandeling. Vaak denken we dat we veel moeten doen omdat het zo hoort of omdat anderen het verwachten. Je kan jezelf [...]

Medisch specialist in beweegzorg
Menu