Ergotherapie

Ergotherapie2016-10-24T09:28:52+00:00

Jezelf verzorgen, gaan werken of studeren, sporten, uitgaan… Handelingen die lang niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Klachten of lichamelijke beperkingen kunnen ervoor zorgen dat vanzelfsprekende activiteiten moeilijker of soms helemaal niet uit te voeren zijn. Een ergotherapeut kan mensen helpen om dagelijkse activiteiten opnieuw of gemakkelijker uit te voeren.

Voor wie

Voor mensen met klachten of beperkingen (bijvoorbeeld na een ongeluk, beroerte of herstellen bij een blessure) die het ondernemen van bepaalde activiteiten en handelingen belemmeren.

Afspraak maken

Bij de meeste zorgverzekeraars is ergotherapie direct toegankelijk. U hebt dan geen verwijzing nodig om een afspraak te kunnen maken. CZ is een van de weinige zorgverzekeraars waarbij u wel een verwijzing nodig hebt om een afspraak te kunnen maken. Om zekerheid te hebben raden wij u aan eerst aan de zorgverzekeraar na te vragen of u direct een afspraak kunt maken.
afspraak maken.

Kosten

Ergotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar. Let op, voor zorg uit de basisverzekering wordt altijd eerst gebruik gemaakt van het eigen risico, wanneer dit nog open staat.

Hoe werkt het?

De ergotherapeut analyseert samen met u de taken en handeling. Er wordt gekeken naar de omgeving, de mogelijkheden en de beperkingen die ervaren worden. Samen kijkt u naar een aantal mogelijke oplossingen die gericht zijn op de activiteiten die je weer wilt ondernemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt.
Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of leerkrachten.
Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.
Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de cliënt. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden.
De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig.

Medisch specialist in beweegzorg
Menu