Waarom wij nog open zijn? Welke zorg leveren wij nog?

update 23 maart:

Vanaf heden worden alle geplande afspraken omgezet in beeld tot beeld consulten, of telefonische contacten. Er wordt hierover contact met u opgenomen. Wanneer tijdens deze afspraak de conclusie wordt getrokken dat een fysiek bezoek aan de praktijk noodzakelijk is, nemen wij contact op met uw (huis)arts met verzoek tot verwijzing. Dit in verband met de aangescherpte maatregelen. Na verwijzing van de (huis)arts kunnen wij u op de praktijk ontvangen.

Als organisatie bekijken wij steeds welke zorg wij wel en niet blijven leveren, en hoe we de zorg die wel noodzakelijk is zo veilig mogelijk laten plaatsvinden.

Bijvoorbeeld:

  • Fysiosport en pilates online en via huiswerkschema’s
  • Alle sportkeuringen(niet noodzakelijk) zijn afgezegd (in ieder geval tot 6 april)
  • Alle kwetsbare groepen (>70 jaar, COPD, oncologische revalidatie etc.) worden op afstand begeleid. Wij volgen hiermee het beleid van het RIVM
  • We begeleiden zo veel mogelijk telefonisch, via beeldcontact, met huiswerkoefeningen (eventueel via de app) en online programma’s.
  • De administratie, ergotherapeuten, psycholoog en (afhankelijk van de patiënten) bepaalde fysiotherapeuten werken vanuit huis.

Wij zijn open voor de noodzakelijke zorg, die niet op afstand plaats kan vinden, en die ook niet maanden kan wachten. Patiënten die gezond zijn (niet hoesten, niezen, keelpijn, koorts etc), niet in een risicogroep vallen en die een hulpvraag hebben die fysiek gezien móet worden ontvangen wij op de praktijk. Daarbij nemen wij alle nodige maatregelen, óók betreffende afstand. Wij blijven ruime openingstijden hanteren, juist om zo min mogelijk mensen tegelijk te ontvangen. We hebben strikte richtlijnen m.b.t. het aantal personen per ruimte. We hebben interne afspraken over het al dan niet uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Soms móet het om bepaalde zaken uit te sluiten en om te voorkomen dat de patiënte met een niet gediagnosticeerde aandoening blijft rondlopen.

De fysiotherapeut is een belangrijke schakel in de zorgketen. Door voor deze bepaalde groep patiënten open te blijven, hopen we te voorkomen dat de patiënt zich bij de huisarts meldt. Ook proberen we hiermee te voorkomen dat de patiënt, door rond te blijven lopen met een aandoening, naar het ziekenhuis verwezen moet worden. Ook om hen te ondersteunen, blijven wij voor deze groep open.

Dit sluit overigens aan bij de richtlijnen die vrijdag jl door de beroepsgroep (KNGF) zijn uitgegeven.

  • Heb je een afspraak staan en heb je (lichte) klachten? Zeg dan je afspraak af.
  • Heb je een afspraak staan en behoor je tot de risicogroepen? Neem contact op om te bespreken hoe we je op afstand kunnen begeleiden. Naar de praktijk komen is op dit moment geen optie, maar een lange periode stil zitten doet ook niet goed. We overleggen wat je thuis wél kan doen.
  • Heb je een afspraak staan maar denk je dat je ook goed op afstand begeleid kan worden? Neem dan contact op, zodat we een telefonische afspraak met je begeleidend fysiotherapeut maken om dit door te nemen.

Uiteraard benaderen wij zelf onze patiënten ook actief wanneer wij  het niet verstandig vinden dat ze naar de praktijk komen, of wanneer wij inschatten dat begeleiding op afstand goed kan.

Dit is voor niemand een makkelijke tijd. Ook voor onze therapeuten niet. Reken erop dat wij voortdurend de afweging blijven maken waar de patiënt en de zorg het beste mee geholpen is. Het ligt in de lijn der verwachting, dat richtlijnen en regelgeving weer worden aangescherpt of aangepast. Uiteraard passen we dan het beleid hierop aan.